Dne 23. 5. 2017 v 18.30 proběhne v klubovně na NHK informační schůzka pro rodiče týkající se letního tábora 20. oddílu.

Za vedení b. Pepa