Začínáme vybírat registrační poplatek na další skautský rok. Částka je stejná jako minule, tedy 600 KčStále platí sleva pro sourozence. (nejstarší 600, ostatní 500). Registrační poplatek v sobě zahrnuje plošné pojištění Junáka, příspěvky na činnost Junáka, skautský časopis a jiné režijní náklady.

 
Termín splatnosti je stanoven na 31. prosince 2017. Oproti minulým rokům měníme způsob platby - peníze nyní posílejte prosím výhradně bezhotovostně na č.ú. 2200703084/2010. Do poznámky připište jméno dítěte nebo použijte variabilní symbol ve tvaru čísla dvacet a za něj prvních šest čísel z rodného čísla dítěte - stejný systém používáme na přihláškách na tábor ( Příklad VS: 20091115).
 
Děkujeme Vám za včasné odeslání registračního poplatku.