Stejně jako v minulých letech se i letos uskuteční hra O poklad hradeckých měšťanů, kterou pro všechny hradecké skauty chystá 1. skautský oddíl.

Datum je stanoveno na 24.11.2018. Sraz bude ve 14:00 u kašny na Malém náměstí.

S sebou si prosím vezměte:

40Kč startovné

3ks papírových koulí (výroba na schůzce)
 
5ks prádelních kolíčků

baterku

psací potřeby

lepidlo

teplé oblečení

Předpokládaný konec hry je mezi 17:00-17:30 opět na Malém náměstí. Ze zkušenosti z předešlých ročníků se může hra mírně protáhnout, počítejte prosím i s případným zdržením.

Doprovod dětí na akci zajišťuje Vojtěch Petřík (608 881 487)

Podzimní výprava se uskuteční dne 6.10.2018.

Začátek: 9:10 Nový Hradec Králové (konečná MHD)

Konec: cca 12:30 tamtéž

Délka trasy: 5,8 Km

Od konečné linky 1 a 2 se přesuneme na začátek planetární stezky (hvězdárna). Projdeme celou planetární stezku po až Neptun (Konečná 1,2).

Těšíme se na vás!

Datum

Druh akce

Místo  

Organizátor

6.10.2018

Výprava

 

Adam Beneš

Listopad 2018

Hra na starém městě (celohradecká skautská akce)

Malé náměstí HK

Vojtěch Petřík

21. - 22. 12. 2018

Vánoční přespání

Klubovna NHK

Vojtěch Petřík

31.1. - 3. 2. 2018

Zimní tábor

Bedřichov

Vojtěch Molnár

 

Vlčata (1. - 4. třída)

Čtvrtek 17:00 - 18:30; Rádci: Jan Domiter, Tom (Jan Ležík) 

Skauti (5. - 6. třída)

Středa 17:30 - 19:00; Rádci: Ondřej Polanský, Dobby (Jan Falta), Vojta Drašner

Skauti (7. - 9. třída)

Úterý 17:00 - 18:30; Rádci: Vojtěch Petřík, Pařez (Tomáš Parýzek)

 

Všechny schůzky začnou příští týden (tzn. od 10.9.2018). Primárně je rozdělení dle věku, nicméně jsou i výjimky z časovým důvodům.

V pondělí 3. 9. 2018 v 18 hod. se sejdeme v klubovně na NHK, abychom si domluvili konkretní termíny pravidelných schůzek.

 

Pro info: Termín letního tábora 2019 je 29.6.-13.7.2019 (tzn. prvních čtrnáct dní v červenci)