Začínáme vybírat registrační poplatek na další skautský rok. Částka je stejná jako minule, tedy 600,- Kč. Stále platí sleva pro sourozence (nejstarší 600,- Kč, další sourozenci 500,- Kč). Registrační poplatek v sobě zahrnuje plošné pojištění Junáka, příspěvky na činnost Junáka, skautský časopis a jiné režijní náklady.

Termín splatnosti je stanoven na 31. prosince 2018. Peníze posílejte, prosím, bezhotovostně na č. ú. 2200703084/2010. Do poznámky připište jméno dítěte nebo použijte variabilní symbol ve tvaru čísla dvacet a za něj prvních šest čísel z rodného čísla dítěte - stejný systém používáme na přihláškách na tábor (Příklad VS: 20092535).

Předem děkujeme za včasné odeslání registračního poplatku.