V sobotu 27. dubna 2019 v 9 hodin se u klubovny na Novém Hradci Králové konají Svatojiřské závody.

S sebou:

·         kroj

·         svačinu, pití


Harmonogram závodu:

8.30 sraz organizačního týmu a šéfů kontrol

9:00 - 9:30 registrace hlídek

9:30 zahájení závodu

14:00-15:00 předpokládaný konec závodu

Disciplíny pro letošní rok:

- skauting

- první pomoc

- rébusy, šifry apod.

- mapa a hledání dopravního spojení

- balení batohu

- lukostřelba

- opičí dráha

- uzle

Po ukončení závodů proběhne závěrečná hra pro všechny zúčastněné.

Hlídky startují v krojích.

Počítáme se 4 kategoriemi - vlčata, světlušky, skauti, skautky.