V pátek 20.12. 2019 proběhne jako tradičně v naší klubovně vánoční přespání.
 
Sraz bude v 17:00 jako obvykle před klubovnou kde budeme v sobotu přibližně v 8:30 končit.
 
S sebou:
Skautský kroj a šátek - pouze kdo má
Teplé oblečení na ven
Jídlo pro zvířátka
Cukroví
Karimatka
Spacák
Zabalený dárek do tomboly
Baterka
Ešus
Lžíci
Hrnek
Hygiena