Letní tábor 20. oddílu se uskuteční 18. - 31. 7. 2015 ve Slatině nad Úpou. Bližší informace a závazné přihlášky budou v dohledné době dodány.

Pepa