V sobotu 23. dubna v 9 hodin se u novohradecké klubovny konají letošní Svatojiřské závody.

 Harmonogram závodu:

8:30 sraz organizačního týmu a šéfů kontrol
9:00 - 9:30 registrace hlídek
9:30 zahájení závodu
13 - 14 předpokládaný konec závodu

Disciplíny pro letošní rok:

- skauting
- první pomoc
- rébusy, šifry apod.
- mapa a hledání dopravního spojení
- balení batohu
- lukostřelba
- opičí dráha

Hlídky startují v krojích.

Počítáme se 4 kategoriemi - vlčata, světlušky, skauti, skautky. Možná i pro RS&RG, pokud bude zájem a bude dostatek zájemců.

Po skončení závodu bude možné opéct si na ohništi buřty. Ty si každý donese z vlastních zásob i s chlebem (neplatí pro 20. oddíl), centrálně zajistíme kečup, hořčici a šťávu.