Skautská mše 

se uskuteční v pátek dne 4. 4. 2014 v 18:00 v kostele na Pouchově. 
Srdečně Vás zveme na bohoslužbu za 5. středisko sv. Jiří, celebruje P. Jaroslav Brožek.
Jsou zváni všichni skauti, skautky, vlčata, světlušky, RS, RG, činovníci.... včetně rodinných příslušníků a přátel. 


Kdo má, tak kroj na sebe.